"'Το να ωφελείς ..." Quote of Lionara S.t.m.o.l

Saturday, December 26, 2015
Rating:5.0

'Το να ωφελείς έναν είναι εγωισμός, το να ωφελείς όλους είναι έρωτας για τη γνώση' 'Τhe benefit of one, is selfishness, but to benefit all is love for knowledge

Lionara Searchingthemeaningoflife
love, life, hope
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

8/4/2021 2:38:20 AM # 1.0.0.669