LLM Mbatha

Rookie (kwa-Zulu, SA)

LLM Mbatha Poems

41. [zulu, Inkondlo] Ngangiyithanda 2/6/2008
42. Have I Told Too Much Too Soon? 3/17/2008
43. [zulu, Inkondlo] Kwa-Nongoma 3/24/2008
44. [zulu, Inkondlo] Masiqhubeke 4/5/2008
45. [zulu, Inkondlo] Ungabo Khathazeka Ujule Isikhathi Eside Kakhulu 4/7/2008
46. For How Long 4/27/2008
47. [zulu, Inkondlo] Oku Nzima Kunakho Konke 4/27/2008
48. Language 6/19/2008
49. 'Destiny' 7/2/2008
50. Oh, I Don’t Know I Just Don’t Know- 6/21/2008
51. Loss 1/19/2010
52. New Love 4/4/2007
53. Shall We Dance The Same Again 4/15/2007
54. In Your Piece 5/2/2007
55. I Met Pessoa In Durban... 5/31/2007
56. He Came Up To Me 6/3/2007
57. I'Ve Got Nothing Clever 6/12/2007
58. Lee-Ann (-Like The Jazz Number) 7/16/2007
59. *nhliziyo Kalobilobi 10/14/2013
60. [zulu, Inkondlo] Lapho Bonke Bethi Ngeke Ngilunge 4/6/2008
61. [zulu, Inkondlo] Kuyangithokozisa 3/27/2008
62. The Sound Of Your Laughter 2/16/2007
63. [zulu, Inkondlo] Ukube Bewukwazi Uku Zi Bona 11/17/2007
64. Edit Poem 11/19/2006
65. Flowers Of A Garden 11/11/2006
66. Let's Talk About Weather Baby! 11/10/2006
67. The Hardest Thing 11/10/2006
68. Fuji From The Table 1/5/2007
69. [zulu, Inkondlo] Ngikufisela Intokozo 4/8/2008
70. [zulu, Inkondlo] Umkhuleko 1/30/2008
71. [zulu, Inkondlo] Ngiyakhumbula 3/27/2008
72. [zulu, Inkondlo] Ngacela Uku Mamatheka 4/6/2008
73. [zulu, Inkondlo] Mhlawumbe Ngangikuthanda 4/25/2008
74. [zulu, Inkondlo] Uthando Lubona Okuncanyana 4/25/2008
75. The Rainy Season 5/22/2008
76. If The Sky Does Not Fall In Love 11/12/2007
77. In The Poerty World 3/27/2007
78. Say Your Love... 12/10/2009
79. Esandlwana 2/28/2008
80. One Day 7/25/2007

Comments about LLM Mbatha

 • Samkelo Dlamini (8/4/2015 1:33:00 AM)

  nice poems really inspiring work of art thank you!

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Thokozani Magagula (4/17/2014 1:21:00 PM)

  KwaNongoma ngiyayothanda kakhulu, ngikhule ngifunda izinkodlo zakho

 • Vincent Masango (10/9/2012 2:53:00 AM)

  Ii am inspired! ! ! ! your work is marvelous and you're a great peot keep it up

 • gone gone (3/8/2007 10:46:00 PM)

  Lungelo Mbatha's poetry is beautifully written...strong, musical...full of love, faith, longing and intelligent compassion......a pleasure to read.....

Best Poem of LLM Mbatha

*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
Idayimane, ngelo thando lweqiniso
Omhlophe, ngowenhliziyo engenasici
Indilinga, ngoba olwethu kalunasiphetho
Oluhlaza-sasibhakabhaka, ngoba wena ucabanga ngami
Unxantathu, ngoba amazulu aphezulu
Kanjalo nomhlaba nolwandle ngaphansi bayazi
Onsundu, ngoba kuyitshe kunothile futhi okwemvelo
Njengomhlabathi ongaphansi kwezinyawo zami
Noma ungawu shiya umbala ophuzi
Kungani kumele ungithande ngenhliziyo ...

Read the full of *incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

The Hardest Thing

The hardest thing is saying nothing
To you, but I am out for words
I cannot find that old feeling
It vanished with the singing birds

Can I call to say, I miss you
Can I call to say, I love you
Can we laugh it out like yesterday
Like when you'd say, I love you too

[Report Error]