LLM Mbatha

Rookie (kwa-Zulu, SA)

LLM Mbatha Poems

81. Hailstone Food 11/8/2006
82. Feelings 11/14/2006
83. [zulu, Inkondlo] Sengisho Okuningi Ngokushesha Yini 4/6/2008
84. [zulu, Inkondlo] Umkhuleko Iii 2/28/2008
85. [zulu, Inkondlo] Nginephupho Le Afrika 4/19/2008
86. The Shona Lessons 8/18/2010
87. She Says… 4/4/2007
88. Kwela (The S.A. Penny Whistle Sound) 1/25/2007
89. Different (Without Her) 4/4/2007
90. One Day The People Will Wake Up 7/7/2008
91. A Man’s Greatness 7/5/2008
92. [zulu, Inkondlo] Uthando 5/12/2008
93. The Baby Girl, Mine! 4/16/2008
94. Black 11/14/2006
95. [zulu, Inkondlo] Ngi Ya Ku Thanda 4/6/2008
96. An Old Bicycle 11/24/2006
97. A Poem In Mind 9/5/2007
98. [zulu, Ingoma] Kuyoze Kube Nini... 4/25/2008
99. *mame (Eka Tana) 6/23/2008
100. I Have A Dream Of An Africa 5/18/2007
101. **kukhona Ibadlana Eliqgamile Lombala Oluhlaza 5/20/2009
102. Understanding 2/15/2010
103. [zulu, Ingoma] Sengi Zo Bhala... 10/16/2007
104. Time Of The Son 11/19/2006
105. [zulu, Inkondlo] Ealbert-Park 5/12/2008
106. [zulu, Inkondlo] Izimbali Ze Nsimu 5/12/2008
107. [zulu, Inkondlo] Ibhayisikili Elidala 4/8/2008
108. [zulu, Inkondlo] Inyanga Ka Ntulikazi 5/4/2008
109. *ngibe M'Nyama (Black) 6/10/2008
110. Writing 11/23/2006
111. What Makes Life Most Exciting 7/5/2008
112. [zulu, Inkondlo] Kodwa Ng’yo Lobola Ngani... 6/18/2007
113. To Hope 11/14/2006
114. *kuwunikeza Ugqozi Umphefumulo Wami 6/13/2008
115. To An Old Boat By The Cape's West Coast 7/14/2007
116. *umsinjwana Wohleko Lwakho 6/21/2008
117. [zulu, Inkondlo] Ifuji, Ne Tafula 4/7/2008
118. The Way Of The Pen 8/14/2010
119. The Very Memory Of Your Smile 11/10/2006
120. [zulu, Inkondlo] Umkhuleko (Ii) 2/13/2008

Comments about LLM Mbatha

 • Samkelo Dlamini (8/4/2015 1:33:00 AM)

  nice poems really inspiring work of art thank you!

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Thokozani Magagula (4/17/2014 1:21:00 PM)

  KwaNongoma ngiyayothanda kakhulu, ngikhule ngifunda izinkodlo zakho

 • Vincent Masango (10/9/2012 2:53:00 AM)

  Ii am inspired! ! ! ! your work is marvelous and you're a great peot keep it up

 • gone gone (3/8/2007 10:46:00 PM)

  Lungelo Mbatha's poetry is beautifully written...strong, musical...full of love, faith, longing and intelligent compassion......a pleasure to read.....

Best Poem of LLM Mbatha

*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
Idayimane, ngelo thando lweqiniso
Omhlophe, ngowenhliziyo engenasici
Indilinga, ngoba olwethu kalunasiphetho
Oluhlaza-sasibhakabhaka, ngoba wena ucabanga ngami
Unxantathu, ngoba amazulu aphezulu
Kanjalo nomhlaba nolwandle ngaphansi bayazi
Onsundu, ngoba kuyitshe kunothile futhi okwemvelo
Njengomhlabathi ongaphansi kwezinyawo zami
Noma ungawu shiya umbala ophuzi
Kungani kumele ungithande ngenhliziyo ...

Read the full of *incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Love Sees The Small

Love sees the small, swift gesticulations of the lips or eyes
It divides colors in their faintest shades, accurately
Separating red from red and bright from light
It finds a flower in the face, and smells the flower's scent
From the silk of your hair. It notices the twitch of the smile muscles
And sees a star in the gleam of a tooth. Love captures
All tiny motions, and careless emotions only to hide them
In a secrete treasure box. I will always remember, Yuri.

[Report Error]