Losus Makofane Marumo wa moAfrika


Ba Kae Banna Ba Kgoro?

Ke kwele mokgolokwane ke sa tsela noka,
Ke sa tshela Ngwaritsi,
Ka kwa go dumaduma, go phethesela,
Go nkga lerole, tlhako e eja motho.

Jooo nna mma weeee
Baswa ba fetogile, ba boetse bogologolo,
Ba tseba theto, ba sheba ka mokgolokwane,
Eee, mokgolokwane se roba pelo tsa baloi,

[Report Error]