Losus Makofane Marumo wa moAfrika


Mmashadi O Kae?

(Mmashadi ke Jane Furse)
Ke kwele, keitse ke tlo kwisisa.
Ke badile, keitse ke tlo badisisa.
Ngwaritsi ke tshetse, efela ga go tsela.

Mmashadi kgane o kae?
Ke letse ke sepela,
Ebile ke tsoga ke sepela,
Ke letse ke namela dithaba,

[Report Error]