madihlare christobeth molapo

Rookie (09 May 1987 / Limpopo provice (south Africa) in a small village called Mogaung.)

Comments about madihlare christobeth molapo

  • Nthabiseng Malepe (9/7/2013 4:51:00 AM)

    ah mfan wa e baka blain legona

    0 person liked.
    0 person did not like.
  • Nthabiseng Malepe (9/7/2013 4:50:00 AM)

    wa e baka sann kooothane

Lehu

Mereba ya gago ga e na tshwantšhanyo,
Swele yona le botloutona ba e rolela mongatse,
Poifo ga se segageno ke a go rerešetša,
Ka difokeng o tsena o sa tamiše metseta,
Serokaphatla wa itebanya le magoši.
O kobaobane se inyadiša malapeng ka moka,
Tseba ya gago e feroša le baloi dibete,
Megokgo ya batho o e hlabela mokgolokwane,
Wa re go bona bana ba thari e le mokwano

[Report Error]