madihlare christobeth molapo

Rookie (09 May 1987 / Limpopo provice (south Africa) in a small village called Mogaung.)

Comments about madihlare christobeth molapo

  • Nthabiseng Malepe (9/7/2013 4:51:00 AM)

    ah mfan wa e baka blain legona

    0 person liked.
    0 person did not like.
  • Nthabiseng Malepe (9/7/2013 4:50:00 AM)

    wa e baka sann kooothane

Nkamogeleng

Ke ngangabaditše molala ke a gopola,
Ka gana ya mathumaša nnang,
Ke ila go lebelela ditlalemasa
E le ge ke ikgwerantše le swele le megabaru.
Di be di gotla leboelela digotlane tša Mokgadi,
E se matepe tlala e ba hloriša meloma e ila,
Monola e gwerilwe ke bosehla
Boratwakebopokolo.
Mokgadi megokgo e ometše dithangwaneng,

[Report Error]