Madrason writer

Gold Star - 17,330 Points (24-07-1967 / waalwijk netherlands)

Madrason writer Poems

1681. Homo Universalensis 4/14/2009
1682. Teef Op Stelten 1/13/2013
1683. Where The Future Has No Name 10/26/2015
Best Poem of Madrason writer

Where The Future Has No Name

Voices from forests
move in to the cities
the Metropolitan blues
gets his voice
from strangers with
no choice
like Ghosts
they go back
just like they came
to where the future
has no name. M

for all the great forest people, C Turnbull,
G Schweinfurth and L Sarno and P Julien.

Read the full of Where The Future Has No Name

Ritmes

Ze zeggen dat je naar je hart moet luisteren,
maar wat als het bang is en alleen kan fluisteren,
of dat het juist wil spreken
als het op het punt staat om te breken,
en als je dan eens werkelijk met haar verbonden raakt
je hele leven rolt voorbij en je lichaam
niets meer anders kan dan beven
in die wetenschap en volkomen naakt
misschien dat ze dan luistert naar jouw diepste wens

[Report Error]