Mariesar Martires

Rookie - 0 Points [Indaysars]

Ironically Surreal

Sa kalami ako masakitan,
Sa kahayag ako mawagtang,
Sa kaguol ako malipayon,
Peru sa kanunay ako masulub-on.Ang kahayag wala nagpasabot og kalinaw,
Dili sa tanang oras ang katawa, kalipay.

[Report Error]