Mary Antoneth Marmol

Rookie (March 30,1993 / Naga City)

An Kabarkada Ko

An kabarkada ko
Ay ang hinahangaan ko
Ta maski igwa siyang problema
Eh, nakangirit pa!

Talented man daa
An kabarkada kong iba man kung umasta
Makusugon na maray an boses niya
Pag-iniiwal ang mga kaiwal niya

[Report Error]