Matete Motsoaledi

Rookie (05 September / Mpumalanga province)

Sewela Ii

(appears in Bantu Letters)

Ba mo swere ba mo tlogela
O tla re o gatilwe ke setimela
Morogo ba ikabela
Ba se kgaotše ba ya leboelela
Ga se gwa thuša go goelela
Go ngapangapa le go ragaraga
Maatla lefeleng a felela

[Report Error]