Mc Dean Nebria


Bayan Ko

Para sa mga tao, na nandirito,
Pakinggan sana, mga pahayag na'to.
Sapagkat kayo, ay kasangkapan dito,
Aking tulang iginagawad sa inyo.

Ang ating bayan, ay dapat pagyamanin,
Na siyang kinagisna't, pinagmulan natin.
Ang ating bayan, ay dapat ipaglaban,
Para makamit, sariling kalayaan.

[Report Error]