Mehrdad Sheypoori

Rookie - 18 Points [Persian Cupid] (04-12-1978 / Iran)

درد من

گاه کمی
با شیب ملایم!
با قلمی مردد به سرایش و سریدن
به غریزه اما بی غرض
کلاف سردرگم احساست را به واژه ها رج می زنی
و اندام لرزان و پر وسوسه کاغذ
بند شاعری ات را به آب رسوایی می دهد
آقا اجازه؟!
من

[Report Error]