Mohammad Mostaghimi (RAHI)

Rookie (22-12-1951 / Iran Isfahan choopanan)

Az Hashiye Ta Matn

Az hashiye ta matn

Man az hashiye migeyam
Haashiyeai bimatn
Matni miyan-tohi
Ke baa zarvaraghi zakhim pushidast
Va mitavan did aanche raa ke nist
Va mitavan barandeye puchi bud
Man az haashiye miaayam

[Report Error]