Mohit Aggarwal

Rookie (05 June 1987 / Shahbad Markanda)

Shiv Tera Naam Sahi Hey

Tera sada shiv naam sahi hey,
Koi yahan dil pehchane
Koi yahan khudd ko na jane
Fir bhi tera sada shiv naam sahi hey

Koi yahan mashroof hey lekin
Kisiko yahan kaam nahin hey
Koi yahan ram ko jane
Koi yahan allah ko mane

[Report Error]