_Monique_ _Gaitan_


_i'D Like To_

I'd like to give you sunshine
And take away the rain
I'd like to bring you happiness
To take away your pain
I'd like to give you laughter
And take away your tears
I'd like to give you cuddles
To take away your fears
I'd like to bring you a rainbow

[Report Error]