Moses Shimo Seletisha

Rookie - 0 Points (Tsimanyane near M/hall in Limpopo Province, SA)

Moetapele

o re o moetapele
ora ge o beile moeta pele
hlogo še ke lerotse
mmpa e rurušwa ke menyonyo,
o re kea bolela ono šutša
matswele eke o mosadi
ditšhiuana re anya lefe?
twatše le yona še!
e reja botala
ge ele wena
o e fofotša
ka šawara!
sebapu
tena!

[Report Error]