Munyaradzi donald II Kuutsi


Biography of Munyaradzi donald II Kuutsi

Man is least himself when he talks on his own but give him a mask he will tell you the truth, as the ink and paper collide...Poetry is my hotline for the emotions that l can't express alone, since child hood l went through a lot that l couldn't explain my self but through poetry l can express the emotions when ink and paper collide,

l have a passion for poetry since childhood as l recited poems, this
website is meant for SHONA POEMS, you can find English poems on www.poemhunter.com/donald-kuutsi/

l love poetry as it is linked with philosophy as some of my poems are about events that takes place in life.

I m inspired by my fellow collegue Gaylord Munemo, Grand slam poetry award winning champion who has scooped several grand slam tittles, writer, novelist and public speaker whom l have done collaborations with,

Munyaradzi donald II Kuutsi's Works:

Zimbabwean Heritage[UNPUBLISHED]

Life design[UNPUBLISHED]
poetry in the 21st Century vo1 #THE UNPLUGED#.....[UNPUBLISHED]

PoemHunter.com Updates

Mbodza

Ya! ! ! Waizviti wakangwara, uchizviti tsuro magen'a, uchizvirova dundundu,
uchinochaya mapoto nepfambi
uchivanza, mbodza yako yawaibika, tarira uwone nhasi chawakadya chamuka,
waiti haubatwe, hapana chakavanzika chisingafe chakabida pachena, heyo iyo Mbodza yawatibikira yozvimbira vamwe newe pachako,
Nhai mukuru wangu, zvawabika mbodza mushure mekunge uchichaya mapoto nepfambi dzako, zviri mumaziso evaduku uchatiiko? Magwana vaduku vachabikawo mbodza vongonongedzera iwe,
Gudo guru peta

[Report Error]