Munyaradzi donald II Kuutsi


Doro

Ndini zvangu hwahwa,
unondivinga wega ini ndakadekara,
Wozunza hako mashereni ekunditenga,
Mari yekunditsvaga haishaikwe kana yakubata nhomba,
asi yemuriwo nekupinza vana chikoro unoishaya...

Ndini hangu doro tasangana pamuromo, wondikweva hangu
ndichidzika midzi mupfungwa dzako, ndini ndinenge ndave mukuru kwauri ndichikuudzira zvekuita..Hapana anoti pwe kuneni kana ndichinge ndadzika midzi mauri, ndiri mharadzi huru
patsiva hedu tinopinda, ndakadzika midzi mauri, handikusiye...

[Report Error]