Munyaradzi donald II Kuutsi


Amai Vangu

Nyeredzi yangu inobwinya yangwe, nemurima amai vangu
Nyeredzi yangu yechirimo,
Ruvheneko rwomufaro mumoyo wangu,
Kasipiti kerudo rwusingapwi,

[Report Error]