Naa naa


Biography of Naa naa

PoemHunter.com Updates

I Hope...

i hope....
i hope u get wat u deserve
i hope god punishes u, like he did to me
i hope u get a diseases
i hope all u feel is hate
i hope u never have a mate
i hope u feel my pain
i hope u stay vain
i hope that smack hurt

[Report Error]