Nangamso Ndikandika

Rookie (13 January 1987 / Cala (old transkei))

Ecala Icala Ngamacala

Cala ndawo ndini
Wena uyidolophu kwabakwaziyo
Kubatyeleli uyilali engenamtsalane
Kodwa kum uyintyatyambo
Bhu! Ukwambathiswa kwakho ngengubo eluhlaza
Hmm! ! ! ! Ukuqholwa kwakho ngee ntsipha zomqombothi

Emabeleni akho ndazalelwa
Ezandleni zakho ndawela

[Report Error]