Nasidul Islam

Rookie - 192 Points [NASIDUL ISLAM] (25/04/1988 / KATLAMARI)

Comments about Nasidul Islam

There is no comment submitted by members..

Paradhin A Samaj

Amara sabai sadhin bali sadhi natar name
Ache ki aj sadhi nata tomader grarame?
Aj bharat sadhin bole gaichi samyer gan
Dichi mora sadhin deshe nirob shishur pran.
Atai ki aj sadhinata savyo samaj majhe
Tabe kano hoche kun r nari rape sakal dupur sajhe?
Bacha shishu payna dudh dhuk dukiye more
Neiko taka du mutho chal darjha bandho gare.
Ki korbe aj kangal dukho ardho kapur chera

[Report Error]