Nikhil k.Gopinath


Varam

Pattumenkil oru varam tharanam
Athu ne tharanam
dhukham varumbol
athaniku tharanam
anikoru bharam avillathu..

[Report Error]