Obed dela Cruz

Rookie - 279 Points (October 18,1995 / Marikina City)

Obed dela Cruz Quotes

Marangal Na Pilipino

Itong tula na ito ay para sa aking Diyos, pamilya, at bansa.

O aking bansang Pilipinas, kay ganda
Kahit anumang pagsubok ako ay handa
Kakayanin ko at ako'y magtatagumpay!

Ako'y isang Pilipino na may tiwala sa Diyos
Kaya ang aking pamamaraan ay laging maayos

[Report Error]