New Poets


 1. 1
  poet Kezia Kezia Rookie - 24 Points Kezia Kezia
  (1 poems)
 2. 2
  poet Jasoz leez Rookie - 0 Points Jasoz leez
  (5 poems)
 3. 3
  poet Jasonz Lee Rookie - 0 Points Jasonz Lee
  (2 poems)
 4. 4
  poet jimmie wuckket Rookie - 0 Points jimmie wuckket
  (1 poems)
 5. 5
  poet Veronika Chernik Rookie - 0 Points Veronika Chernik
  (1 poems)
 6. 6
  poet Treasure Nkosi Rookie - 0 Points Treasure Nkosi
  (1 poems)
 7. 7
  poet Sindhu Manoj Rookie - 0 Points Sindhu Manoj
  (1 poems)
 8. 8
  poet Roman Ulyanow Rookie - 0 Points Roman Ulyanow
  (1 poems)
 9. 9
  poet Jessica Wilson Rookie - 0 Points Jessica Wilson
  (1 poems)
 10. 10
  poet Anika dang Rookie - 179 Points Anika dang
  (9 poems)
 11. 11
  poet Hina Abrar Rookie - 0 Points Hina Abrar
  (3 poems)
 12. 12
  poet Shinfei Quek Rookie - 0 Points Shinfei Quek
  (1 poems)
 13. 13
  poet jake milston Rookie - 0 Points jake milston
  (3 poems)
 14. 14
  poet Gergana Rantcheva Rookie - 0 Points Gergana Rantcheva
  (1 poems)
 15. 15
  poet Emily E. Green Rookie - 39 Points Emily E. Green
  (1 poems)
 16. 16
  poet Yana N Djin Rookie - 0 Points Yana N Djin
  (1 poems)
 17. 17
  poet Aparna Cyriac Rookie - 0 Points Aparna Cyriac
  (1 poems)
 18. 18
  poet Stephan Saytyrly Rookie - 0 Points Stephan Saytyrly
  (1 poems)
 19. 19
  poet Sanat Kumar Banerjee Rookie - 78 Points Sanat Kumar Banerjee
  (2 poems)
 20. 20
  poet Alistair Smith Rookie - 1 Points Alistair Smith
  (1 poems)
 21. 21
  poet Rajnish Mishra Rookie - 471 Points Rajnish Mishra
  (21 poems)
 22. 22
  poet Anonymous Anonymous Rookie - 0 Points Anonymous Anonymous
  (1 poems)
 23. 23
  poet Rafic Abdul Rookie - 0 Points Rafic Abdul
  (1 poems)
 24. 24
  poet Josefina Videsben Rookie - 64 Points Josefina Videsben
  (3 poems)
 25. 25
  poet Deep Sangani Rookie - 44 Points Deep Sangani
  (2 poems)
 26. 26
  poet LIVINUS GODSWILL Rookie - 29 Points LIVINUS GODSWILL
  (1 poems)
 27. 27
  poet Ognjen Janic Rookie - 245 Points Ognjen Janic
  (22 poems)
 28. 28
  poet Claire Doble Rookie - 0 Points Claire Doble
  (4 poems)
 29. 29
  poet Gurtej Singh Rookie - 0 Points Gurtej Singh
  (3 poems)
 30. 30
  poet Rebecca Lyle Rookie - 347 Points Rebecca Lyle
  (7 poems)
 31. 31
  poet mary sachlas Rookie - 0 Points mary sachlas
  (1 poems)
 32. 32
  poet Zanne Langlois Rookie - 0 Points Zanne Langlois
  (1 poems)
 33. 33
  poet Sasha Alemanni Rookie - 0 Points Sasha Alemanni
  (1 poems)
 34. 34
  poet Kendell Cochrane Rookie - 168 Points Kendell Cochrane
  (9 poems)
 35. 35
  poet sindhura gorantla Rookie - 41 Points sindhura gorantla
  (1 poems)
 36. 36
  poet Hendry Wordsworth Rookie - 21 Points Hendry Wordsworth
  (1 poems)
 37. 37
  poet Mara Motaki Rookie - 0 Points Mara Motaki
  (2 poems)
 38. 38
  poet Gerhardus Keen Rookie - 179 Points Gerhardus Keen
  (6 poems)
 39. 39
  poet Pamela Horowitz Rookie - 222 Points Pamela Horowitz
  (15 poems)
 40. 40
  poet Jeremy Allen Rookie - 0 Points Jeremy Allen
  (2 poems)
 41. 41
  poet Dhwanil Sedani Rookie - 0 Points Dhwanil Sedani
  (1 poems)
 42. 42
  poet Dhristi Tandon MNSR Rookie - 0 Points Dhristi Tandon MNSR
  (1 poems)
 43. 43
  poet curian clack Rookie - 0 Points curian clack
  (1 poems)
 44. 44
  poet mohanan viswambharan Nair Rookie - 134 Points mohanan viswambharan Nair
  (6 poems)
 45. 45
  poet Rose Johnson Rookie - 52 Points Rose Johnson
  (2 poems)
 46. 46
  poet Roshnie Kewal Rookie - 0 Points Roshnie Kewal
  (3 poems)
 47. 47
  poet Chukwutoby Atusiuba Rookie - 25 Points Chukwutoby Atusiuba
  (2 poems)
 48. 48
  poet Mukesh Kumare Rookie - 0 Points Mukesh Kumare
  (1 poems)
 49. 49
  poet Bhanu Pratap Singh Sikarw Rookie - 0 Points Bhanu Pratap Singh Sikarw
  (1 poems)
 50. 50
  poet Heart Talks Rookie - 0 Points Heart Talks
  (1 poems)
[Report Error]