Ronjoy Brahma

Gold Star - 40,639 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गासैबो आंनि लोगो - Poem by Ronjoy Brahma

लैथो-लैथोमा सानस्रिनाय समाव
ना आरो खासेवफोरानो आंनि लोगो
बिसोरनि हेफाजाबै गाथोननिफ्राइ आं गाथोन हान्थियो।
अख्रां अख्रां गोसोआ बिरबायनाय समाव
दाउसिन दाउमाफोरानो आंनि लोगो
बिसोर जेसेबां गांखं सिबो आं एसेबांनो थुलुंगा मोनो।
अरन आरो अरन दावबायनाय समाव
जिब-जुनारफोरानो आंनि बेसेबा लोगो
आंनि आन्दायनाय होखारो आंनि गांनाय बिसोरनो गांगाहोयो।
लामानिफ्राइ आरो गुबुन लामा हान्थिनायाव
लामायानो आंजोँ रायज्लायो सुखु-दुखुनि
आरो गोदान लामा दिन्थियो बिसोरो।
आं जेब्ला ग्रह-नक्षत्र दावबायनो ओँखारो
सान आरो बुहुमानो आंनि लोगो आरो
ग्रह-नक्षत्रनि सोरांआ आंनि मेगनाव नांफैयो।
आंनि जुजिनाय आरो थांनानै थानाय
दै आरो बिदुं बारआनो आंनि लोगो
आंनि थै आंनि हां आरो सोलेरा
आंखौ थुलुंगा होयो जोनोम मोनसे दावबायनो।

Topic(s) of this poem: friend


Comments about गासैबो आंनि लोगो by Ronjoy Brahma

 • Ronjoy Brahma (8/7/2017 11:28:00 PM)

  आंनि थै आंनि हां आरो सोलेरा आंखौ थुलुंगा होयो जोनोम मोनसे दावबायनो। (Report)Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, August 7, 2017Famous Poems

 1. Still I Rise
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Dreams
  Langston Hughes
 5. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 6. If
  Rudyard Kipling
 7. Stopping By Woods On A Snowy Evening
  Robert Frost
 8. Do Not Stand At My Grave And Weep
  Mary Elizabeth Frye
 9. I Do Not Love You Except Because I Love You
  Pablo Neruda
 10. Television
  Roald Dahl
[Report Error]