Thursday, November 6, 2014

Aapko Meine Kahi Dekha Hain Comments

Rating: 0.0

Aapko Meine Kahi Dekha Hain
Aapko meine kahi dekha hain,
Kahan dekha hain,
Kya aap bata shakatin hain?

...

Bijay Kant Dubey
COMMENTS