Explore Poems GO!

Copilul Meu, Sa Nu Ma Cauti / My Child, Don't Look For Me

Copilul meu, să nu mă cauţi. Toate
îţi vor vorbi de mine cu dreptate.
După ce n-am să mai fiu,
să nu spui: 'Pentru mama-i târziu'.

Să ştii că am sa râd in flori
şi c-am să-nconjur de multe ori
cu nourii şi cu ploaia ogrăzile
unde mi-am petrecut amiezile.

Dacă suferi, să mă chemi serile,
şi-am să vin lângă inima ta,
de-ar trebui să străbat zările
şi marea cu aripa mea.

Să nu te temi de faţa mea schimbată.
Să nu spui: 'Mama n-a fost aşa niciodată! '
Ai să-mi cunoşti glasul poveştilor
în arborii din faţa fereştrilor.

Din multe semne-ai să-nţelegi că-s eu,
când am să vin lângă patul tău
şi-am să fac aerul răcoros,
scoborând toate stelele jos.

Ai să cunoşti că-i mama, după pace,
şi după felul-n care totul tace -
durerea şi grija de mâine -
după mirosul de gutui şi pâine.

Ai să mă ştii şi-ai să zâmbeşti dormind.
Eu, când am să văd soarele răsărind,
de teamă să nu mă fac rouă şi să nu mor,
am să-mi iau îngerii şi-am să zbor.


MAGDA ISANOS
................................


MY CHILD, DON'T LOOK FOR ME

My child, don't look for me. Around
the truth about me will abound.
After I will be gone,
don't say, 'It is late for mom.'

Know that from the flowers I'll laugh
and many times I'll hold, in behalf
of the clouds and the rain, the grounds
where I've spent my noons with no bounds.

If you suffer, call me in the night,
and I will come beside your heart,
even if I have to cross the sky
and the sea with my wings I'll fly.

Don't be afraid of my guise though.
Don't say, 'My mother never looked so! '
the voice of my tales you will know
whispered by the trees at your window.

From many signs you'll feel that's me, deep
when I'll come to your bed sleep
and I'll refresh the air anew,
bringing all the stars next to you.

You will know that is mom, from the peace,
and the way everything is at ease -
the pain and the tomorrow's dread -
from the scent of quince and bread.

You will know me and you'll smile in your dream.
I, when I'll see the sun rising in gleam,
fearing that I'll become dew and I'll die,
I'll take all my angels and and I'll fly.


English version, Maria Magdalena Biela
Copilul Meu, Sa Nu Ma Cauti / My Child, Don't Look For Me
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Written by Magda Isanos, translated into English by me.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES

Annabel Lee

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/11/2021 6:55:47 PM # 1.0.0.559