Friday, February 27, 2009

Give Me Shelter And I Give You A Garden Of Roses Comments

Rating: 0.0

“Give me shelter and I give you a garden of roses”

Kini ang panaad sa usa ka olitawo ngadto sa usa ka inosenting dalaga samtang sila hinayhinay nga nagbaklay padulong sa kapilya usa ka higayon niadtong kaadlawon sa Decembre uno, dos mill singko (2005) .

...

Edgar Rendon Eslit
COMMENTS
Russ Cards 16 January 2010

i already translated it. hope you like it :) . very good poem Sir Edgar.

3 0 Reply