Friday, April 20, 2012

Juli Comments

Rating: 3.1

'- Alting svulmer, alting gynger,
Bølge, Luft og Hierte synger
Høit din Priis, Du stolte Hav'.
'- Armen jeg om Vennen slynger,

...

Hans Christian Andersen
COMMENTS