Jens Baggesen


Kirkegaarden i Sobradise - Poem by Jens Baggesen

Den hele Verden kiender Sobradise:
I dette Land var og en Hovedstad,
Og i den Hovedstad, var til andægtig Lise,
En Kirke, hvor man sang, og sov, og sad,
Og undertiden vel end ogsaa bad -
Og ved den Kirke var en Kirkegaard,
Hvori man putted' alle Kirkens Faar,
At sige efterhaanden, som de døde -
Og over hver af sammes Grave laae
En mindre eller større Steen, hvorpaa
Man læste Faarets Navn, som her var Ormes Føde.

Jeg engang gik som jeg saa ofte gaaer,
I Tanker over denne Kirkegaard -
Jeg faldt, og paa en Steen slog halv itu min Næse;
Og holdt det for et Vink ei længer bort at gaae,
Men stille staae;
Jeg stod — og gav mig til at læse:

Her ligger Kammerherren! Faae den Skam
Der veed den mindste Smule meer om ham -
Han skrev en Bog, saavidt jeg kan erindre,
Men om den samme veed man endnu mindre.

_______________

Den Gravskrift syntes mig original,
Og dog ei ganske gal -
Jeg gik til næste Sten, nysgierig efter mere,
Og læste hvad jeg her vil copiere:

Vor Stads fornemste Digter Killevalle,
Som giorde Epopeer,
Tragedier og meer
Paa Fransk og Tydsk Maneer,
Er bleven jordet her;
Blir han udødelig, saa blive vi det Alle!

________________

Jeg tænkte ved mig selv, det var Umagen værd,
At gaae fra Steen til Steen, og undersøge hver.
Paa næste stod:

Stat stille Vandringsmand!
Og om du er til Hest, da hold den om du kan!
Her ligger Byens hele Borgemester,
Mod Øster hans Paryk og Maven imod Vester.

_______________

Jeg sluttede mig til af denne Steen,
At der Borgmestere kan gives
Ei uden Hoved blot; men ogsaa uden Been.
Jeg dreiede mig om til venstre Side,
Og fik ved næste Blik det følgende at vide:

Forvandlet ligger her Magister Krog!
Som var en Bogorm før og nu en Ormebog.

________________

Jeg Ordspil lider ei, og til en anden
Jeg vendte mig og saae:

Her er da Manden,
Som alle Poster fik, een efter anden,
Men ingen fandt som passede ham ret,
Og derfor alle, fra Karetbag-Standen
Til den, hvori han lod sin egen Vogn forgylde,
Forvalted slet,
Her er han da, som Staten ønskte det,
Omsider paa sin rette Hylde.

_______________

Vel langt! men videre:

Staae stille! læs og skiælv!
Den Helt, som ligger her! var stor i mange Krige
Og det, som mere er, i Fredstid stor tillige,
En Ære for vor Jord, en Vellyst for sit Rige,
Kortsagt, i Eet og Alt aldeles uden Lige -
Som alle Tidender og dette dig kan sige -
Thi han har dem og dette skrevet selv.

_______________

Jeg studsed', giettede, hvem kan dog dette være?
Af Fyrster kender jeg kun Een,
Som skriver, rigtig nok af Omsorg for sin Ære,
Aviser selv — men han har ingen Steen -
Der maa dog være saadan En -
Men, hvem det ogsaa være eller ikke,
Slig Gravskrift maa nødvendig støde Hver,
Som føler hvad Respekt man Fyrster skyldig er -
Saa tænkte jeg — og vendte mine Blikke
(Med en Fortrydelse, som den begriber ei,
Der ikke har en Ærefrygt, som jeg
For Alt hvad helligt er) fra denne Pasqvinade,
Som aldrig skulde smittet disse Blade,
Hvis den ei havde givet mig saa god
En Leilighed at ivre derimod -
I det jeg vilde gaae, det just sig hændte,
At Øiet, i det samme jeg det vendte,
Faldt paa en Steen in Folio,
Der gierne kunde gaa for to;
Jeg fandt den gik for fleer, og vilde neppe troe
Mit eget Syn i det jeg læste:

Kiære!
Her ligger tre og tyve Konger her,
Den fir' og tyvende er end i Vente,
For at fa udgiort een, som heel fortiente
En Gravskrift, der det siette Riim var værd.

_______________

Nei, raabte jeg, det lønner paa min Ære!
Umagen ei at læse fleer
Af disse Stenes Inscriptioner!
Der skaanes Ingen fra Cathedrer indtil Throner!
Den Uforskammenhed gaaer alt for vidt -
Isteden for af dette Krimskrams mere
At copiere,
Jeg af min Lomme tog et Stykke Kridt,
Og for at hevne mig med bitter Latter
Paa disse Epitaphiers Forfatter,
Skrev paa en Steen, hvor ellers Intet stod
Hans egen Gravskrift:

Vandrer! Vær saa god,
At læse dette strax før Regnen det udsletter:
Her ligger endelig, trods al sit Overmod,
I dette Selskab, for at giøre Bod,
Min Fætter.

Listen to this poem:

Comments about Kirkegaarden i Sobradise by Jens Baggesen

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Thursday, July 5, 2012

Poem Edited: Thursday, July 5, 2012


[Report Error]