Friday, October 7, 2016

Ăn Ngon Nhưng VẫN Giữ Eo Comments

Rating: 3.9

Bây giờ ăn chẳng cần no
Ăn vừa hết đói là tôi ngừng liền.
Tuổi thì cũng đã cao niên
Nhưng mà may qúa, có 'tiên' ở gần.

...

NHIEN NGUYEN MD
COMMENTS
Kimkhue Nguyen 08 October 2016

I agree with you. It is not easy to do, but you need to do it for your health. Thank you for sharing your poem

0 1 Reply