Explore Poems GO!

Riga Crypto Si Lapona Enigel / King Crypto And Laplander Enigel

Menestrel trist, mai aburit
Ca vinul vechi ciocnit la nuntă,
De cuscrul mare dăruit
Cu pungi, panglici, beteli cu funtă,

Mult îndărătnic menestrel,
Un cântec larg tot mai încearcă,
Zi-mi de lapona Enigel
Şi Crypto, regele-ciupearcă!

- Nuntaş fruntaş!
Ospăţul tău limba mi-a fript-o,
Dar, cântecul, tot zice-l-aş,
Cu Enigel şi riga Crypto.

- Zi-l menestrel!
Cu foc l-ai zis acum o vară;
Azi zi-mi-l strâns, încetinel,
La spartul nunţii, în cămară.

*

Des cercetat de pădureţi
În pat de râu şi-n humă unsă,
Împărăţea peste bureţi
Crai Crypto, inimă ascunsă,

La vecinic tron, de rouă parcă!
Dar printre ei bârfeau bureţii
De-o vrăjitoare mânătarcă,
De la fântâna tinereţii.

Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau să-l ocărască,
Sterp îl făceau şi nărăvaş,
Că nu voia să înflorească.

În ţări de gheaţă urgisită,
Pe-acelaşi timp trăia cu el,
Laponă mică, liniştită,
Cu piei, pre nume Enigel.

De la iernat, la păşunat,
În noul an, să-şi ducă renii,
Prin aer ud, tot mai la sud,
Ea poposi pe muşchiul crud
La Crypto, mirele poienii.

Pe trei covoare de răcoare
Lin adormi, torcând verdeaţă:
Când lângă sân, un rigă spân,
Cu eunucul lui bătrân,
Veni s-o-mbie, cu dulceaţă:

- Enigel, Enigel,
Ţi-am adus dulceaţă, iacă.
Uite fragi, ţie dragi,
Ia-i şi toarnă-i în puiacă.

- Rigă spân, de la sân,
Mulţumesc Dumitale.
Eu mă duc să culeg
Fragii fragezi, mai la vale.

-Enigel, Enigel,
Scade noaptea, ies lumine,
Dacă pleci să culegi,
Începi, rogu-te, cu mine.

-Te-aş culege, rigă blând...
Zorile încep să joace
Şi eşti umed şi plăpând:
Teamă mi-e, te frângi curând,
Lasă. - Aşteaptă de te coace.

-Să mă coc, Enigel,
Mult aş vrea, dar vezi, de soare,
Visuri sute, de măcel,
Mă despart. E roşu, mare,
Pete are fel de fel;
Lasă-l, uită-l, Enigel,
În somn fraged şi răcoare.

- Rigă Crypto, rigă Crypto,
Ca o lamă de blestem
Vorba-n inimă-ai înfipt-o!
Eu de umbră mult mă tem,

Că dacă-n iarnă sunt făcută,
Şi ursul alb mi-e vărul drept,
Din umbra deasă, desfăcută,
Mă-nchin la soarele-nţelept.

La lămpi de gheaţă, supt zăpezi,
Tot polul meu un vis visează.
Greu taler scump cu margini verzi
De aur, visu-i cercetează.

Mă-nchin la soarele-nţelept,
Că sufletu-i fântână-n piept,
Şi roata albă mi-e stăpână,
Ce zace-n sufletul-fântână.

La soare, roata se măreşte;
La umbră, numai carnea creşte
Şi somn e carnea, se dezumflă,
Dar vânt şi umbră iar o umflă...

Frumos vorbi şi subţirel
Lapona dreaptă, Enigel,
Dar timpul, vezi, nu adăsta,
Iar soarele acuma sta
Svârlit în sus, ca un inel.

- Plângi, preacuminte Enigel!
Lui Crypto, regele-ciupearcă.
Lumina iute cum să-i placă?
El se desface uşurel
De Enigel,
De partea umbrei moi, să treacă...

Dar soarele, aprins inel,
Se oglindi adânc în el;
De zece ori, fără sfială,
Se oglindi în pielea-i cheală.

Şi sucul dulce înăcreşte!
Ascunsa-i inimă plesneşte,
Spre zece vii peceţi de semn,
Venin şi roşu untdelemn
Mustesc din funduri de blestem;

Că-i greu mult soare să îndure
Ciupearcă crudă de pădure,
Că sufletul nu e fântână
Decât la om, fiară bătrână,
Iar la făptură mai firavă
Pahar e gândul, cu otravă,

Ca la nebunul rigă Crypto,
Ce focul inima i-a fript-o,
De a rămas să rătăcească
Cu altă faţă, mai crăiască:

Cu Laurul-Balaurul,
Să toarne-n lume aurul,
Să-l toace, gol la drum să iasă,
Cu măsălariţa-mireasă,
Să-i ţie de împărăteasă.


ION BARBU
.................................

KING CRYPTO AND LAPLANDER ENIGEL

Sad minstrel, much steamier
Than the good old wine served at wedding
By the groom's father given there
With bags and ribbons, tinsel weaving,

Of all most stubborn minstrel
A grand old song still tries to sing,
Sing of Laplander Enigel,
And Crypto, the mushroom-king!


You, guest with quest!
Your feast, my tongue did burn and sting,
I'll sing that song, with candid zest,
Of Enigel and Crypto king.

Sing it minstrel!
You sang it fierly yestersummer;
Now sing it to me slowly, well,
At wedding's end, you, cellar charmer.

*

Oft searched by forests' creatures wild
In river bed, anointed clay,
Ruled over mushrooms' fleshy mild
King Crypto, hidden heart, astray

On some eternal dewy throne!
But mushrooms gossiped, anyway
About a witch called Penny Bun
From the youth fountain, who could say.


And hateful snowdrops, violet
From dampy pits were cursing sour,
Calling him fruitless, balky yet
Because he didn't want to flower.

In lands forever doomed by ice,
At the same time living as well,
A small Laplander, quiet and wise,
With furs, named sweetly Enigel.

From winter snow 'til grazing glow
In the new year her reindeers bring,
Through the wet time, further south clime
On the raw moss she found confine'
Near Crypto, meadow's groom and king.


On three rugs' grace of freshness
Gently she slept, spinning the grass
When near chest string, a glabrous king,
With his old eunuch and his ring,
Came luring her with jam in glass:

- Enigel, Enigel,
Look, I brought you jam that's sweet.
Berries too, dear to you
Take them all, enjoy and eat.

- Glabrous king smart, from my heart
Thank you for your gracious will
But I go to to pick up
Fresh berries from down the hill.


- Enigel, Enigel,
Night decreases, light comes through,
If you go to pick up,
Start with me, I beg of you.

- Gentle king, I'd pick you, pray...
But the dawn begins to burst
And you're damp and feeble clay:
I fear that soon you'll decay,
Leave it.- Wait you ripen first.

- I to ripen, Enigel,
How I'd wish, but from the sun,
Hundreds of nightmares, repel
Cut me off. He's red, the one,
Lots of spots make him unwell;
Please forget him Enigel,
Tender sleep in freshness done.

- Crypto king, Crypto king,
Like a blade of curse severe
In my heart you stuck your saying
For the shadow I do fear,


For if in winter I was born,
And cousin to the polar bear
From the thick shadow I've been drawn
To the wise sun, I bow in prayer.

Under ice lamps, under snow's pledge
My whole pole dreams only one dream.
Large golden platter with green edge
The dream is haunting with a gleam.


I bow to the wise sun as whole
For fountain is the heart and soul,
And the white wheel my master is,
In the soul-fountain lies and lives.

In sunlight, the wheel larger glows;
In shadow, only the flesh grows.
And flesh means sleep, it will decline,
Just wind and shadow makes it fine...

Wisely spoke, shily and well
Little Laplander, Enigel,
But time, you see, was waiting not,
And the sun stood now, large and hot,
Up in the sky, a ring of spell.


- Weep, you, kind hearted Enigel!
For how could Crypto, mushroom king,
Love the hot light, which death may bring?
He unwinds easily, unwell,
From Enigel,
To the soft shadow side to swing...

But the sun, hot fiery ring,
Mirrored deeply inside the king;
Ten times, without shame or chagrin
Reflected on his bald pale skin.

And all that's sweet, sour becomes!
His hidden heart bursts into crumbs,
Ten lively sign of seals conceal
Venom, red oil to ordeal
Brew from the depths of curse's seal;

For the frail mushroom from the wood,
It's hard to bear the sunlight shrewd,
For the soul is a fountain feast,
Only for human, ancient beast,
And for a creature way too frail
The thought is glass of poisonous spell,


- Like for the foolish Crypto Sire
Whose heart was burned by the love's fire,
Left now to wander aimlessly
With other beings, more royally:

With Dragon old, creature called,
To pour gold into the world,
To chop it, naked on the road,
With Penny Bun wedding to mold,
His queen forever to behold.


English version, Maria Magdalena Biela
Riga Crypto Si Lapona Enigel / King Crypto And Laplander Enigel
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
The poem was written by ION BARBU, I merely tried a humble translation...
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

The Road Not Taken

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/14/2021 6:25:00 AM # 1.0.0.559