Tuesday, October 21, 2014

Sa Hagupit Ni Yolanda, Nagkabuhol-Buhol Comments

Rating: 0.0
1. Ang laki sa layaw, magsalawal ma'y aliswag.

2. Ang di lumingon sa pinanggalingan, hindi makatatawid ng karagatan.

...

Sonny San Juan, Jr.
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

2/26/2021 4:03:00 AM # 1.0.0.504