Explore Poems GO!

Testament / Testament

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
Decât un nume adunat pe o carte,
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin rapi şi gropi adânci
Suite de bătrânii mei pe brânci
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţa căpătâi.
Ea e hrişovul vostru cel dintâi.
Al robilor cu săricile, pline
De osemintele vărsate-n mine.

Ca să schimbăm, acum, intâia oară
Sapa-n condei şi brazda-n calimară
Bătrânii au adunat, printre plavani,
Sudoarea muncii sutelor de ani.
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite
Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagane urmaşilor stăpâni.
Şi, frământate mii de săptămâni
Le-am prefecut în versuri şi-n icoane,
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.
Veninul strâns l-am preschimbat în miere,
Lăsând întreaga dulcea lui putere
Am luat ocara, şi torcând uşure
Am pus-o când să-mbie, când să-njure.
Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră,
Hotar înalt, cu două lumi pe poale,
Păzând în piscul datoriei tale.

Durerea noastra surdă şi amară
O grămădii pe-o singură vioară,
Pe care ascultând-o a jucat
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat.
Din bube, mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.
Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte
Si izbăveste-ncet pedesitor
Odrasla vie-a crimei tuturor.
E-ndreptăţirea ramurei obscure
Ieşită la lumină din padure
Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi
Rodul durerii de vecii întregi.

Întinsă leneşă pe canapea,
Domniţa suferă în cartea mea.
Slovă de foc şi slovă faurită
Împarechiate-n carte se mărită,
Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte.
Robul a scris-o, Domnul o citeşte,
Făr-a cunoaşte ca-n adîncul ei
Zace mania bunilor mei.

TUDOR ARGHEZI

...........................

TESTAMENT

On my death upon you I'll bestow
Only a name on a book, echo,
In the rebellious evening to pursue
From my ancestors up to you
Through creeks and deep ravines
Climbed by my elders on their knees
And which, young man, are there for you, to climb
My book's a ladder, son.


Place it with faith as leading light.
That's your first charter for the flight.
Of the slaves with fur coats, filled
By the bones into my soul spilled.


That we could change now, in a blink,
The spud into a pen, the furrow into ink,
The elders gathered, with their oxen be,
The sweat of hundreds years of drudgery.
From their tongue with urge for herds
I've put together fitting words
And cradles for the masters' birthrights.
Kneaded for thousands of sennights,
I've turned them into icons, into verse
From rags I've made rosebuds and wreaths.
The gathered venom into honey I've turned
Keeping its sweet strength wholly unflawed,
I took the curse and with a twisting wear
I made him either lure or swear.
I took hearth ashes of dead bone
And I've turned them into a God of stone,
With two worlds at the edge, high boundary
Guarding over the summit of your duty.


Our dull and bitter pain
I've piled it on one violin
Whose sound made the master gloat
and dance like a stabbed billy goat.
From wounds, mildews and muddiness
I've stirred new, priceless loveliness.
The endured whip is returning as words
Redeeming slowly, in punitive need
The offspring of everyone's misdeed.
It is the obscure branch's right
Out of the forest to the light,
Bearing on top, like warts anomalies
The fruit of pain of all eternities.


Lying on the divan with lazy look
The princess suffers in my book.
The word of fire and the word that's forged
Together in my book are merged,
Like the hot iron in the tongs' strong hold
Written by slave, read by the Lord,
Not knowing that inside its page
Is buried deep my ancestors' rage.

English version, Maria Magdalena Biela
Testament / Testament
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
The poem was written by TUDOR ARGHEZI.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Annabel Lee

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/10/2021 8:09:58 PM # 1.0.0.559