Prashant G

Explore Poets GO!
Popularity
Popular Quotes
09 June 2021

जेव्हा जीवनात नैराश्याचे सावट असते. तेव्हा तुझा हसरा चेहरा माझ्या लढण्याची ताकद असते.

09 June 2021

मी प्रत्येक वेळी प्रेमातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतो. आणि प्रत्येक वेळी तुझी व्याकूळ नजर मला प्रेमात पाडते.

09 June 2021

ती वाट संपूच नये. ज्या वाटेवर तुझा हात माझ्या हातात असेल.

Comments

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

8/4/2021 6:48:02 PM # 1.0.0.669