QAZI SAMAR IQBAL


Ghazal

'Alim be zuhad khana kharab hai
Zamane walo.n par wo azaab hai

Mera zahir hii mera baatin hai
Mera wajood ik khuli kitab hai

Tu banda-e-raza ba qaza to bun
Uski rahmat to be hisaab hai

[Report Error]