rasul aswadi

Rookie - 40 Points [Sol Hitam] (Malaysia)

Janji Ghaib

Sejak disambut hingga ditinggal
Jalanku dihias susuh dan rimba
Demi janji pada Mu Ya Awwal
Kujamah bekalan warisan ibunda
Belum terputus taliNya

[Report Error]