Raymus Excalibur

Rookie (Pangasinan and Benguet)

Sandipa

Nanlilimahid ang dati’y kislap
Na sumibol sa panglaw na buwan
At tagistis ng maningning na sikat
Ng araw, ngayo’y alipin ng kalupitan.

Nanlulumo ang nag-alagang kamay
Kasabay ang pusong nag-uumapaw
Sa hinanakit at lumbay…
Nabulag ang tuwa, salat sa tighaw.

[Report Error]