Remberto Jr. Soleta


Pag-Asa Sa Bagong Umaga

Sa araw-araw sa aking pag-daan
Makikitang laman ng lansangan,
Mga batang dapat ay nag-aaral
Kumakayod para sa kinabukasan.

Para nga ba sa kinabukasan
O sa kinabukasan ng magulang?
Kung kayo’y mabuting ama’t ina
Di nyo hahayaang sila ang magdusa!

[Report Error]