Restyrona Rivera


Maging Sino Ka Man

Ang pag-ibig ng panginoon
Ay namamalagi sa ating sarili
At kahit ano pa ang iyong suliranin
Hindi siya lumalayo sa iyo.

At kung ang landas mo'y kadiliman
Hanapin mo muna ang kaliwanagan
At magbasa ka nang banal na kasulatan
Isipin mo na siya'y nasa iyo.

[Report Error]