RIC S. BASTASA


RIC S. BASTASA Poems

11481. Abi Nimo Og Sikat Ka Na Kay Usa Ka Na Ka Magbabalak 2/25/2009
11482. Duha Ka Maskara 2/25/2009
11483. Sa Hingtundan Nga Kuno Akong Gimahal 2/25/2009
11484. Buhagay 2/25/2009
11485. Lutos Baki Lotus 2/25/2009
11486. Ang Bag-Ong Pagsugod 2/25/2009
11487. Ang Kabangis Sa Iyang Silingan 2/25/2009
11488. Dinhi Sa Langob Sa Kangitngit 2/25/2009
11489. Karaang Kumbento Sa Kilid Sa Simbahan 2/25/2009
11490. Pagsalop Sa Adlaw Sa Katipunan 2/25/2009
11491. Ang Kamingaw Ko Kanimo 2/25/2009
11492. Ang Tyabaw Ni Edvard Munch 2/25/2009
11493. Ang Balak Isip Usa Ka Lusok Nga Nangka 2/25/2009
11494. Ang Simbolismo Nimo Sa Mga Balak Ni Neruda 2/25/2009
11495. Ambot Og Nahinumdom Pa Ba Si Marcelino 2/25/2009
11496. Didto Sa Sulod Sa Langob 2/25/2009
11497. Alang Sa Tawo Nga Hilig Sa Kaon 2/25/2009
11498. Didto Sa Bukid Ang Mga Mannga Walay Tag-Iya 2/25/2009
11499. Sa Gamay Pa Ako 2/25/2009
11500. Sa Punoan Sa Lanzones 2/25/2009
11501. Mga Panganod Ni Narcissus 2/25/2009
11502. Ang Akong Nakita Sa Bukid 2/25/2009
11503. Ang Manggiulawan Nga Sagbot Sa Daplin Sa Dalan 2/25/2009
11504. Ang Katabang Sa Alas Siete Sa Buntag 2/25/2009
11505. Katingala Sa Usa Ka Suban-On 2/25/2009
11506. Awit Sa Usa Ka Babaye Nga Nag-Inosara 2/25/2009
11507. Sa Katre Sa Pakigharong Sa Kamatooran 2/25/2009
11508. Sentro Sa Uniberso 2/25/2009
11509. 446 2/21/2009
11510. 447 2/21/2009
11511. 448 2/21/2009
11512. Some Questions For You This Morning 2/21/2009
11513. 440 2/21/2009
11514. Sa Pagbalik Nato Dinhi 2/25/2009
11515. Ugma Na Lang Gayod 2/25/2009
11516. Sa Kalisod Sa Pangutana 2/25/2009
11517. Ang Balak Nga Dili Mahuman 2/25/2009
11518. Ang Pag-Awat 2/25/2009
11519. Kabahin Sa Tinood Kong Gibati Diha Kanimo 2/25/2009
11520. Kabahin Sa Halangdong Kritiko 2/25/2009
Best Poem of RIC S. BASTASA

' The Last Dance Of Your Life '

iyou don't really have to mind
death
what power do you have for it

when it comes
it comes
none can prevent it
from sitting beside you

the doctors are honest
and sometimes
too stupid to give you a promise
for another extension of
life

a hope that poisons the mind instead
and makes
our recent stand rigid and
unreasonable

for those who have seen the light
on one hand
sees death as
a welcome experience
in fact a festivity
another coming experience
another full moon
at the bay

another ...

Read the full of ' The Last Dance Of Your Life '

Ephemeral

A red hibiscus that blooms
In the morning
Closes, wilts, in the afternoon,
You expect another one of its kind tomorrow,
A china rose,
Your night life,
At the outdoor café, sitting on light fabricated
Silver chairs, sipping tea, puffing smoke, sipping
Margarita, gazing

[Report Error]