ROSHANALI MOMIN


Bayanein...Karbala

Pusa maine karbala se kaun hai hussain.
Boli Karabala mera aka hai hussain

jiske ane se badal gayi fitrat meri
wahi nasle rasool hai hussain

jab wo aye meri agos main to
thar thara kar main Boli

[Report Error]