rowena estrella

Rookie (Nov.22,1973 / Dongalo City)

Pasko

Pasko ay muling sasapit na
Pagsilang ng Anak nitong ating Ama
Ano pa at bawat isa ay may saya
Maging paslit alam ang pagdating Niya
Ngunit sino nga ba Siya
Si Kristo ba ay buhay, sa buhay ng bawat isa
Tunay ba na binibigyan ng halaga
Pagmamahal nitong atin Ama
O tradisyon na hindi alam ang halaga

[Report Error]