sandeep jahaal


Kyarek To Tu Malish Mane

Gujju POEM

Kyrek to tu malish mane.....
jivan na palav ma samavish mane...

moza to dariya ma udya mane tu kinare to pohchadish mane...
Kyrek to tu malish mane.....

rasta ni dhul samji kyarek to tu mathe chadvis ne...

[Report Error]