senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Uze Ungabuni 9/19/2013
2. Mama Ngiyeza 9/19/2013
3. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
4. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
5. Ehlane 11/19/2013
6. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
7. Uzobuya 11/19/2013
8. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
9. Wedwa 9/15/2014
10. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
11. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
12. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
13. Ngiyakhala 9/19/2013
14. Luphi? 9/19/2013
15. Ubadla Skuni 9/19/2013
16. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
17. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
18. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
19. Ake Ngivuke 4/20/2013
20. Zulu Lezintandane 9/15/2014
21. Okuhle 9/15/2014
22. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
23. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
24. Ngicela Uxolo 9/19/2013
25. Uyakhumbula 9/15/2014
26. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
27. Masibonisane 9/15/2014
28. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
29. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
30. Underground Poet 9/15/2014
31. Leyomini 4/20/2013
32. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
33. Indandatho 11/19/2013
34. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
35. Thela Umusa 4/26/2014
36. Thando Unjani 9/15/2014
37. Iyangidla Lento 11/19/2013
38. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
39. Usuyisono Manje 11/19/2013
40. Imizwa 11/19/2013

Comments about senzokhaya umhayi

 • MVUZO M SIBIYA (3/6/2018 3:14:00 AM)

  CREATIVE AND SIMPLY ENLIGHTING THE THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT EVERY SITUATION HE WRITES ABOUT
  SIMPLY THE BEST

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • Gugu Marcia Masina Gugu Marcia Masina (12/2/2015 1:10:00 AM)

  grt poems indeed keep it up

 • Mongameli Mazongolo Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

  ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

Best Poem of senzokhaya umhayi

Thula Moya Wami

Khala Nhliziyo yami uzithulise,
Akusasizi ukukhala ngoba usethule,
Soze kwanginceda ukuqandula ngoba isidumbu sakhe sesiphumule,
Nomphefumulo wakhe usuphumile,
Yena owakithi usenyukele phezulu ku Mdali,
Phinde ngidlale naye,
Asoze ngambona ngamehlo enyama futhi,
Inyama yakhe angisophinde ngiyibone inyakaza futhi,
Noma amehlo ami engakhala igazi,
Akasoze wabuya,
Ngisho nembali iyabuna
Thula moya wami thula,

Izindlela zakhe bese zifike ekugcineni emphelandaba,
Isiqephu sakhe bese sifike esiphethweni,
Saye sagoqwa saphelela phambi ...

Read the full of Thula Moya Wami

Angibanga Indoda Yalutho

Angibanga indoda yalutho

Bengith uma ngizibheka ngithi ngiyindoda
Bengith uma ngibona amadoda aziqhenyayo nami ngiziqhenye ngith ngifana nawo
Ngangith nami nginothando njenge ndoda
Ngangingazi ukuthi amagama omlomo wami azongilandela
Engakusho ngomlomo kuyangiphikisa
Engakufunga phambi kwebandla akusenzeki
Izenzo ziyaphika zithi angindoda yalutho

[Report Error]