Shiv Bali

Rookie - 0 Points (30/9/1998 / India, kolkata west bengal)

Biography of Shiv Bali

Yeahchota gharka ladka,
Machaye bara dhamal
Lok dekh ke kehte
Hai yeah be mishal
Mujhe parwa nhi kuriyo ki
Mera hosla sawal
Sar chadkar bole mera
Khun ka sawal

Shiv Bali's Works:

My Rap story

[Report Error]