Shubh Salunkhe

Rookie [Shubh] (30th june 1995 / Dhule)

सूर्यास्त

सूर्यास्त...

जगाचा, जीवनाचा की दिवसाचा?

पारदर्शी...

जीवन, जग की मी?

जीवनाकडे पाहतो तेव्हा क्षणभंगूर मला ते वाटे

[Report Error]