Shubham Randhwa

Rookie - 22 Points (12-08-1995 / barwaha)

Shayar

Jazbato ki killat hei Alfazo ke bazar me mei bhi 'shayar' ho jata agar jazbat bhi bikte band kitab me.....,

[Report Error]