Sizwe wakwaZungu DiPoet


Wethuswe Zinyembezi.

Wethuswe ngubucwebe bamanzi,
agelezayo ayize leze.
Lezi azikhombi bona ubulambi nobumpufu
Azichachisi inkanuko nobuhlwempu.

Weduswe zinyembezi ezijuzel' emhlabathini
Zifindwe nentokozo yokulangazelela ikusasa.
Ikusasa elilalel' isasasa.
Zimyoli zigcotshwe intakaso.

[Report Error]