Soong Mei-ling

[Madame Chiang Kai-Shek]

[Report Error]