Talib Khundmiri

Rookie [Talib] (Feb 14 1938 - Jan 16 2011 / Bidar)

Stanza

Ek yahi ahel siaset mein kamaal acha hai
Her election mein nayai wadoo ka jaal acha hai
In se ajati hai urdu ke bhi muh per ronak
Hum samajte hai ke bimaar ka haal acha hai.

[Report Error]